Privatlivspolitik og persondataforordning. Læs her:

Privatlivspolitik og persondataforordning. Efter databeskyttelsesforordningen artikel 13, skal vi give en række oplysninger om, hvordan vi behandler person- og personfølsomme data. Vi har derfor udarbejdet en privatlivspolitik for Det Nye Trafikselskab ApS, hvor du kan læse nærmere om behandlingen af dine data. Vi behandler udelukkende dine oplysninger til brug for vores administrative arbejde, og vi videregiver eller videresælger aldrig dine oplysninger til andre, ligesom vi ikke udleverer dine data til andre end beskrevet i denne privatlivspolitik. Privatlivspolitik for Det Nye Trafikselskab ApS kan læses via dette link. (link)

Persondatapolitik for Det Nye Trafikselskab Aps                                                     

Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv.

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Det Nye Trafikselskab Aps er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Det Nye Trafikselskab Aps

Baldersbuen 49, 2640 Hedehusene

CVR-nr.: 26932475

Telefon: 43761761

E-mailadresse: detnyetrafikselskab@gmail.com

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

 Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

 På e-mail: bm@danskitmanagement.dk

 

Hvis du ansøger om et job hos os, behandles følgende personoplysninger:

  • Formål: Når du opfordret søger om et ledigt job hos Det Nye Trafikselskab Aps, beder vi dig anføre oplysninger som gør, at vi efterfølgende kan kontakte dig. Endvidere beder vi dig anføre dine kvalifikationer
  • Hvilke typer personoplysninger behandler vi: navn, telefonnummer, e-mailadresse, adresse, kørekort, kursusbeviser samt anden uddannelse

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

  • Opfyldes lovkrav jf. EU Persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra a. a. bogføringsloven, behandlingen af personoplysninger er nødvendig som led i opfyldelsen af aftaler vi er part jf. EU Persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b. og for at forfølge en legitim interesse jf.  EU Persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

Hvor dine personoplysninger stammer fra:

  • Ved en eventuel ansættelse skal vi bruge en kopi af din straffeattest. Vi vil desuden indhente en kopi af din børneattest

Opbevaring af dine personoplysninger:

Vi opbevarer dine personoplysninger i flg. tidsrum:

Ved ansøgning: Dine oplysninger slettes senest 6 måneder efter ansøgningsfristens udløb. Hvis vi ønsker, at arkivere dine oplysninger med henblik på senere ansættelse, indhenter vi dit samtykke

Ved ansættelse: Dine oplysninger slettes senest 6 måneder efter ansættelsesforholdets ophør

 Når du handler hos os, behandles følgende personoplysninger:

  • Formål: Når du bestiller transportydelser fra Det Nye Trafikselskab Aps indsamler vi de oplysninger, der er nødvendige for at, vi kan udføre den aftale transportgave.
  • Hvilke typer personoplysninger behandler vi: Vi indsamler de oplysninger, der er nødvendige for at udføre transportopgaven og det er fx: navn, telefonnummer, e-mailadresse, adresse, betalingsinformationer
  • Retsgrundlag: Opfyldes lovkrav jf. EU Persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra a. a. bogføringsloven, behandlingen af personoplysninger er nødvendig som led i opfyldelsen af aftaler vi er part jf. EU Persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b. og for at forfølge en legitim interesse jf.  EU Persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.
  • Opbevaring: Oplysninger slettes efter 1 år, medmindre vi er ved lov er forpligtet til at skulle gemme dem længere.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Dokumentoplysning

Dette er version 1.0 af Det Nye Trafikselskabs persondatapolitik skrevet 24. maj 2018.